Afspraak maken Afspraak maken Online hoortest Online hoortest

Hyperacusis

Hyperacusis is een aandoening waarbij men overgevoelig is voor normale alledaagse geluiden. Deze normale alledaagse geluiden, die door anderen als gewoon worden beschouwd, zijn dan onaangenaam hard of zelfs pijnlijk. Net als bij tinnitus is het van belang met de hyperacusis om te leren gaan.

Hoe ontstaat hyperacusis?

De oorzaak van hyperacusis is bij medici nog steeds een raadsel. Uit onderzoek is gebleken dat er wel situaties zijn waarbij de aandoening vaker voorkomt. Bij mensen met een gehoorbeschadiging komt het doorgaans vaker voor. Ook bij mensen die een ooroperatie hebben doorstaan, mensen die een hersenbeschadiging hebben opgelopen of mensen die overmatig medicijngebruik hebben gehad komt hyperacusis vaker voor. Ook zouden bepaalde ziektes ter grondslag kunnen liggen aan het ontwikkelen van deze aandoening. Een tumor in het hoofd of bijvoorbeeld de ziekte van Lyme zijn eventuele oorzaken.

Hyperacusis en stress

Vaak is er niet een directe oorzaak aan te wijzen voor hyperacusis. Een combinatie van bovenstaande oorzaken en andere factoren als stress of bijbehorende aandoeningen als een burn-out of een depressie kunnen ervoor zorgen dat er bij iemand hyperacusis ontstaat. Stress zorgt ervoor dat klachten verergeren. De impact op het dagelijkse leven, maar ook de onzekerheid waar iemand in leeft zorgt voor een bepaald stressniveau. Dit stressniveau kan er toe leiden dat de klachten alleen maar erger worden.

Diagnose stellen

Als er nog zo weinig bekend is over hyperacusis, hoe komt u er dan achter dat u dit heeft? Hiervoor dient een diagnose gesteld te worden door de specialist. Een KNO-arts of audioloog zouden dit kunnen doen. Vaak wordt er door een KNO-arts ook geprobeerd een oorzaak vast te stellen. In de meeste gevallen is deze oorzaak nog steeds erg moeilijk te vinden.

Symptomen van hyperacusis

Maar waar heeft u dan last van wanneer u last heeft van hyperacusis? Wanneer iemand last heeft van hyperacusis dan kan die persoon zich moeilijk aanpassen aan veranderingen van geluid. Kom je dan van de een in de andere situatie terecht waarbij wisselende sterktes van geluid te horen zijn, dan kan dit als extreem pijnlijk worden ervaren. Deze wisselingen van geluid kunnen ervoor zorgen dat geluid onverdraaglijk wordt.

Tinnitus vs hyperacusis

Veel mensen weten het verschil tussen tinnitus en hyperacusis niet goed uit te leggen. Bij tinnitus hebben mensen last van de aandoening wanneer er geen geluid is. Wanneer iemand in een omgeving is waar er (nagenoeg) geen externe geluiden zijn, dan steek tinnitus de kop op.

Bij hyperacusis heeft iemand juist last van de pijn bij externe geluiden. De externe geluiden zijn dus nodig om daadwerkelijk hinder te ondervinden van hyperacusis. Het concrete verschil zit hem dus in het moment waarop iemand klachten ondervindt.

Gevolgen van hyperacusis

Volgens het onderzoek van de RUG heeft is de kwaliteit van leven op te delen in drie verschillende domeinen. Deze domeinen worden aangepast door een aandoening als hyperacusis.

  1. Psychisch domein. Het functioneren op psychisch gebied is belangrijk om een goede kwaliteit van leven te hebben. Over het algemeen is het hebben of ontwikkelen van een aandoening een aanslag op het psychisch functioneren. Wanneer het psychisch functioneren in geding komt dan is dit vaak een aanslag of de levenskwaliteit van iemand.
  2. Fysiek domein. Het spreek natuurlijk voor zich dat mensen met hyperacusis last hebben van het fysieke domein. Geluid zorgt voor pijn. Daarnaast kan deze aandoening er ook voor zorgen dat iemand moeite krijgt met slapen en hierdoor extra vermoeid zijn. Deze extra vermoeidheid zorgt vaak weer voor verergering van de hyperacusis klachten. Hierdoor komen mensen terecht in een vicieuze cirkel waarbij er steeds meer vermoeidheid en klachten ontstaan.
  3. Sociaal domein. Hyperacusis heeft vanzelfsprekend haar weerga op het sociaal domein van mensen. Zo hebben mensen last van het normaal uitvoeren van dagelijkse activiteiten of werkzaamheden. Mensen moeten het leven dus aanpassen om normaal om te kunnen gaan met deze aandoening. Gesprekken met meerdere personen is vaak al een behoorlijke opgave voor iemand met hyperacusis. Je kunt je voorstellen dat dit gevolgen heeft voor de sociale omgang met mensen.

Behandeling hyperacusis

Het hebben van deze hyperacusis is voor vrijwel alle mensen een behoorlijke aanslag om de levenskwaliteit. U kunt zich dan ook voorstellen dat het behandelen van deze aandoening heel belangrijk is voor deze mensen.

Bij behandeling van hyperacusis kan men gestimuleerd worden beetje bij beetje weer meer te ondernemen en zichzelf meer en meer bloot te stellen aan dagelijkse geluiden. Wanneer de klachten stress gerelateerd zijn kunnen ook ontspanningsoefeningen helpen. Het bewust maken van negatieve of beperkende gedachten die de hyperacusis kan oproepen en het uitdagen ervan, kan een goede eerste stap zijn om beter met de klachten om te leren gaan.

Daarnaast is aanschaffen van een passend hoortoestel natuurlijk een uitkomst. Een hoortoestel kan namelijk als een soort van demper van harde geluiden optreden. Met een aantal hoortoestellen is het mogelijk om een maximaal geluidniveau in te stellen. Het aanpassen van het geluidsniveau zorgt ervoor dat mensen minder last ervaren van de harde geluiden.

Wilt u meer informatie of een hoortoestel uw klachten wat betreft deze aandoening kunnen verlichten? Kom dan eens langs bij het Twentsch Hooratelier. Wij zijn zes dagen per week geopend. Ook bieden wij de mogelijkheid om bij u thuis langs te komen voor een afspraak. Onze hoortoestellen zijn ook te leasen of op afbetaling te verkrijgen.

Afspraak maken?