Afspraak maken Afspraak maken Online hoortest Online hoortest

Heeft u last van een hoge piep, geruis of een fluit in uw oor, continu of bij vlagen? Dit komt bij erg veel mensen voor. Dit wordt tinnitus of ook wel oorsuizen genoemd.

Oorzaak Tinnitus

Het is lastig de oorzaak van tinnitus te achterhalen, het kan meerdere oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een te lange blootstelling aan (te veel) lawaai. Goede gehoorbescherming is de juiste oplossing op dit te voorkomen. Ook door afwijkingen aan uw gehoororgaan, het slakkenhuis of uw hersenen kan oorsuizen ontstaan. Tevens kan het als bijverschijnsel optreden van andere aandoeningen of kan het ontstaan als een bijwerking van medicijnen. Met name stress kan een heel belangrijke rol spelen bij tinnitus. Tinnitus is een andere aandoening dan hyperacusis. Veel mensen verwarren deze aandoeningen met elkaar.

Heeft u last van oorsuizen en wilt u graag meer informatie? U bent altijd van harte welkom in onze winkel. Een hoortest en een vrijblijvend advies is altijd kosteloos.

Wij werken o.a. volgens het principe van Olaf Wagenaar,  psycholoog en schrijver van het boek ‘eerste hulp bij oorsuizen’.  Als audicien zijn we gespecialiseerd in het verlichten van het oorsuizen door op een comfortabele manier het (eventuele) gehoorverlies op te lossen en het oorsuizen te maskeren met een speciaal daarvoor ontwikkelde tinnitus therapie.  Dit verbetert uw waarneming en oriëntatie(punt 1 en 2). Op deze manier en brengt u het oorsuizen naar de achtergrond en blijft er meer energie over voor leuke dingen.

Indien gewenst hebben wij contacten met andere specialisten zoals een audioloog, een manueel therapeut, een neuroloog, een haptonoom en psycholoog die u kunnen helpen de draaglast te verminderen en uw persoonlijke draagkracht te versterken(punt 3 en 4).

Hoortoestel of tinnitusmaskeerder?

Een hoortoestel versterkt de spraak- en omgevingsgeluiden op een prettige en comfortabele manier. Hiermee verbetering wij uw waarneming en oriëntatie waardoor de tinnitus kan worden teruggedrongen. Een tinnitusmaskeerder is een soort hoortoestel dat ruis of een prettig geluid produceert. Het kan daarmee de tinnitus draaglijker maken doordat uw eigen ruis of piep hierdoor naar de achtergrond wordt gedrongen of zelfs helemaal gemaskeerd wordt. Er kan ook voor een combinatie van een hoortoestel en een tinnitusmaskeerder worden gekozen. U kan indien u dat wilt zelf de versterking van het hoortoestel, het volume van de ruis of type geluid instellen.

Meer informatie over tinnitus en oorsuizen:

Afspraak maken?